Shanghai-Suzhou

Nederlands leren in Shanghai en in Suzhou
Op zoek naar een Nederlandse school in Shanghai of in Suzhou? LanguageOne heeft in Shanghai en in het verder gelegen Suzhou een goede spreiding van leslocaties, waardoor uw kind vaak niet ver van uw werkplek of woning Nederlands taal- en cultuuronderwijs kan volgen. Onze leerkrachten geven Nederlands aan kinderen van 3 tot en met 18 jaar. Onze jonge leerlingen kijken altijd uit naar De Drakenclub, waar zij op speelse en uitdagende wijze hun taalvaardigheid en woordenschat vergroten en meer kennis opdoen van de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Uw kinderen in het voortgezet onderwijs worden door ons optimaal begeleid in de aanloop naar bijvoorbeeld het Dutch A IB-examen.

Mirjam van der Geijs
Locatieleider

 

Neem contact met mij op

LanguageOne Shanghai-Suzhou

Ons nieuwe onderwijsprogramma in Shanghai en Suzhou
Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuw onderwijsprogramma waarin de leerling, de taalontwikkeling en betekenisvol leren centraal staan. Communiceren, samenwerken en cultuur vormen de basis. Het nieuwe lesprogramma is gebaseerd op internationale onderwijsmethodes en afgeleid van de uitgangspunten van het International Baccalaureate® (IB). Met deze nieuwe aanpak stimuleren we samenwerking en interactie tussen de leerlingen. En dat zorgt voor nog meer leerplezier.

Moedertaalonderwijs in Shanghai en Suzhou
Bij LanguageOne hechten we groot belang aan inspirerend moedertaal- onderwijs, dat aansluit op de internationale belevingswereld van uw kind, maar tegelijkertijd ook aansluit op de Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen. Ons lesprogramma bereidt uw kind dan ook uitstekend voor op terugkeer naar Nederland of België.

Het werken met taaltaken binnen actuele thema’s maakt dat uw kind de taal daadwerkelijk leert te gebruiken. Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren en schrijven, en de taal dan ook echt durven te gebruiken.

Meer weten over ons nieuwe onderwijsprogramma? Bekijk dan deze beknopte video. Een whitepaper, geschreven over dit onderwerp, geeft zeer uitgebreide informatie.

Facebook feed
Laatste nieuws
01 november 2018
Wij feliciteren 46 LanguageOne leerlingen die geslaagd zijn voor een van de Nederlandse taalexamens. Wat een prestatie! Leerlingen uit Abu Dhabi, Duba...
Staatsbezoek Koninklijk paar aan Perth
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima bezochten vandaag Perth. Veel aandacht was er voor de Nederlandse geschiedenis in het land dat 400 jaar gel...
Lees artikel
Onze partnerscholen

Locatie