Kuala Lumpur

Nederlands leren in Maleisië

Per 1 augustus 2018 is de Nederlandse school De Bontekoe aangesloten bij LanguageOne en gaat de school verder onder de naam LanguageOne Kuala Lumpur. Wij bieden Nederlandse taal- en cultuurprogramma’s voor Nederlandstalige kinderen van 4 tot en met 16 jaar. Spreekt uw kind nog maar weinig Nederlands? Dan bieden wij aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar Nederlands voor beginners. 

Else-Marike Kepel
Locatieleider
Neem contact met mij op

LanguageOne Kuala Lumpur

Een vernieuwd lesprogramma in Kuala Lumpur
Wij werken met een nieuw ontwikkeld lesprogramma waarin de leerling, de taalontwikkeling en betekenisvol leren centraal staan. Communiceren, samenwerken en cultuur vormen de basis. Het lesprogramma is gebaseerd op internationale onderwijsmethodes en afgeleid van de uitgangspunten van het International Baccalaureate® (IB). Met deze nieuwe aanpak stimuleren we samenwerking en interactie tussen de leerlingen. En dat zorgt voor nog meer leerplezier.


Moedertaalonderwijs in Kuala Lumpur
Bij LanguageOne hechten we groot belang aan inspirerend moedertaal- onderwijs, dat aansluit op de internationale belevingswereld van uw kind, maar tegelijkertijd ook aansluit op de Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen. Ons lesprogramma bereidt uw kind dan ook uitstekend voor op terugkeer naar Nederland of België.


Het werken met taaltaken binnen actuele thema’s maakt dat uw kind de taal daadwerkelijk leert te gebruiken. Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren en schrijven, en de taal dan ook echt durven te gebruiken.

Meer weten over ons lesprogramma? Bekijk dan deze beknopte video.

Laatste nieuws
19 september 2019
Wij zijn per 1 januari 2020 op zoek naar een enthousiaste leerkracht Nederlands voor basisonderwijsgroepen op de Nederlandse taal- en cultuurschool La...
De Bontekoe sluit aan bij LanguageOne
LanguageOne wordt vanaf schooljaar 2018-2019 verantwoordelijk voor Nederlands onderwijs in Kuala Lumpur Het bestuur van De Bontekoe en de directie va...
Lees artikel
Onze partnerscholen

Locatie