Kuala Lumpur

Nederlands leren in Maleisië

Per 1 augustus 2018 is de Nederlandse school De Bontekoe aangesloten bij LanguageOne en gaat de school verder onder de naam LanguageOne Kuala Lumpur. Wij bieden Nederlandse taal- en cultuurprogramma’s voor Nederlandstalige kinderen van 4 tot en met 16 jaar. Spreekt uw kind nog maar weinig Nederlands? Dan bieden wij aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar Nederlands voor beginners. 

Hans Hardeman
Locatieleider
Neem contact met mij op

LanguageOne Kuala Lumpur

Een vernieuwd lesprogramma in Kuala Lumpur
Wij werken met een nieuw ontwikkeld lesprogramma waarin de leerling, de taalontwikkeling en betekenisvol leren centraal staan. Communiceren, samenwerken en cultuur vormen de basis. Het lesprogramma is gebaseerd op internationale onderwijsmethodes en afgeleid van de uitgangspunten van het International Baccalaureate® (IB). Met deze nieuwe aanpak stimuleren we samenwerking en interactie tussen de leerlingen. En dat zorgt voor nog meer leerplezier.


Moedertaalonderwijs in Kuala Lumpur
Bij LanguageOne hechten we groot belang aan inspirerend moedertaal- onderwijs, dat aansluit op de internationale belevingswereld van uw kind, maar tegelijkertijd ook aansluit op de Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen. Ons lesprogramma bereidt uw kind dan ook uitstekend voor op terugkeer naar Nederland of België.


Het werken met taaltaken binnen actuele thema’s maakt dat uw kind de taal daadwerkelijk leert te gebruiken. Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren en schrijven, en de taal dan ook echt durven te gebruiken.

Meer weten over ons nieuwe onderwijsprogramma? Bekijk dan deze beknopte video of lees de whitepaper voor meer details.

Facebook feed
Laatste nieuws
04 juni 2019
LanguageOne bestaat 35 jaar! Daar staan we natuurlijk bij stil. 35 jaar Nederlands moedertaalonderwijs voor Nederlandstalige kinderen in het buitenlan...
De Bontekoe sluit aan bij LanguageOne
LanguageOne wordt vanaf schooljaar 2018-2019 verantwoordelijk voor Nederlands onderwijs in Kuala Lumpur Het bestuur van De Bontekoe en de directie va...
Lees artikel
Onze partnerscholen

Locatie