• Wij zijn wereldwijd thuis in het verzorgen van Nederlands onderwijs in het buitenland. LanguageOne biedt in nauwe samenwerking met lokale en internationale scholen moedertaalonderwijs aan op hoog niveau. Wilt u meer informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland? Neem dan contact met ons op.

 • Nieuws
  Goed voorbereid het nieuwe schooljaar starten
  21 maart 2019
  Terug naar Nederland of Vlaanderen U verhuist binnenkort met uw gezin naar Nederland of Vlaanderen na een verblijf in het buitenland. Er komt natuurlijk van alles op u af bij de voorbereiding van uw aanstaande vertrek. Uiteraard staat u ook stil bij het onderwijs voor uw kind. Kiest u voor Nederlandstalig onderwijs of een internationale school? Twijfelt u of uw kind goed kan instromen in het Nederlandstalig onderwijs? Wilt u uw kind meer vertrouwen geven voor een spannende nieuwe fase, namelijk de start of terugkeer op een Nederlandse school? Maatwerk, flexibel en online LanguageOne Online biedt verschillende online lesprogramma’s Nederlands voor Nederlandstalige leerlingen van 7 t/m 18 jaar ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar in Nederland of Vlaanderen. Onze programma’s worden op maat gemaakt en afgestemd op de leerdoelen van uw kind. Misschien volgt uw kind op het moment in het buitenland helemaal geen Nederlandse lessen en wordt er alleen thuis Nederlands gesproken. Het kan ook dat uw kind juist wel op een Nederlandse school zit, maar toch wat achterstand heeft opgelopen, bijvoorbeeld in spelling of woordenschat. In overleg met u stellen wij een onderwijsprogramma samen om uw kind een soepele overgang en een zo goed mogelijke start te geven voor het nieuwe schooljaar. Via LanguageOne Online volgt uw kind 2,5 tot 3 uur per week Nederlands op afstand, inclusief een Skype-les van 45 minuten per week of per 2 weken. Online boost programma’s Boost programma basisonderwijs of voortgezet onderwijs Wij richten ons met uw kind op de belangrijkste leerdoelen ter voorbereiding op het aankomende leerjaar in Nederland of Vlaanderen. Wij maken daarbij ook een selectie van onderwerpen die leerlingen als ingewikkeld ervaren als het gaat om lees- en schrijfvaardigheid en de woordenschatontwikkeling. Boost programma cultureel en maatschappelijk Ter voorbereiding op het leven in Nederland of Vlaanderen behandelen wij verschillende cultureel-maatschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op actualiteiten, topografie, normen en waarden, kunst, geschiedenis en cultuur. Boost programma spelling en schooltaal Nederlandse spelling vormt vaak een struikelblok. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar oefenen wij de spellingsregels met uw kind. Daarnaast besteden wij aandacht aan schooltaalwoorden, die gebruikt worden tijdens de verschillende schoolvakken. Een goed begrip van schooltaalwoorden is van directe invloed op het goed begrijpen van leerstof voor vakken als rekenen, aardrijkskunde, natuurkunde of geschiedenis. Onze lesprogramma’s zijn ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB) en voldoen aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. Lesgelden De lesgelden voor het schooljaar 2018-2019 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Instroom gedurende het schooljaar is mogelijk. Meer informatie of inschrijven? Wilt u inschrijven of eerst meer weten over hoe wij via onze Boost programma’s uw kind kunnen voorbereiden op terugkeer in het Nederlandstalige onderwijs, neem dan contact met ons op of schrijf in via het webformulier. Vraag hier een gratis proefles aan   Wist u dat LanguageOne ook een programma Engels biedt voor kinderen die terugkeren uit het buitenland en het (hoge) niveau van de Engelse taal op peil willen houden? Bij terugkomst in Nederland neemt de kennis van het Engels vaak snel af. Voorkom dit door het Engels verder te ontwikkelen op het gewenste taalniveau. Heeft u vragen of wilt u vast uw interesse kenbaar maken, neemt u dan contact op!
  Wereldburgers in Singapore
  18 maart 2019
  Na vertrek uit Nederland in 2011 en mooie buitenlandavonturen in Zwitserland en Engeland is de familie Gille in augustus 2017 in Singapore beland. Vader Matthijs werkt voor Shell en moeder Marieke zit in het onderwijs. Dochters Daantje (10), Juul (8) en Mickey (5) zitten op Stamford American International School. Na schooltijd hebben ze 3 uur per week Nederlandse les bij LanguageOne Singapore. Het blijven ontwikkelen van de moedertaal heeft veel voordelen, waaronder een soepelere terugkeer naar het onderwijs in Nederland of Vlaanderen. De ervaring leert dat maar liefst 40% van de Nederlandstalige kinderen na verblijf in het buitenland binnen 5 jaar terugkeert naar Nederland. Marieke onderschrijft het belang van moedertaalonderwijs: “Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen de Nederlandse taal leren en al vroeg een goede basis opbouwen; ook in verband met een terugkeer naar Nederland in de toekomst en het dan weer instromen in het Nederlandse onderwijssysteem. In Engeland volgden ze ook Nederlandse les.” Thuis spreken Marieke en Matthijs bewust Nederlands met de kinderen. Belangrijk, want buitenshuis en op school wordt voornamelijk Engels gesproken. Zij hechten er waarde aan de Nederlandse cultuur mee te geven. “Het Jeugdjournaal en Klokhuis staan regelmatig op, we luisteren veel Nederlandstalige cd’s en we doen als we in Nederland op bezoek zijn bij familie en vrienden vaak culturele uitstapjes”, zegt Marieke. In Singapore missen zij vooral de seizoenen, het fietsen, de Nederlandse ontbijt- en lunchtafel en natuurlijk familie en vrienden. Soms uitdagend, maar vooral enorme meerwaarde Nederlandse les volgen naast de dagschool kan soms een uitdaging zijn. Het vergt commitment van zowel de ouders als de kinderen. Marieke beaamt dat: “De lessen Nederlandse taal en cultuur van LanguageOne Singapore vinden plaats na de lessen op de dagschool, Stamford American International School. Gelukkig wel op de campus van Stamford, maar toch vrij laat in de middag. Desondanks gaan onze kinderen ieder week met veel plezier naar de Nederlandse les en komen ze vaak met leuke verhalen thuis. Les in groepsverband met Nederlandstalige klasgenootjes is echt een grote plus! We merken vooral hoe belangrijk dat sociale aspect is. Ook het op school met elkaar vieren van culturele events zoals Sinterklaas en Koningsdag is zo’n meerwaarde! Het contact met de leerkrachten van LanguageOne verloopt prettig; de kinderen vinden de juffen en meester leuk en zelf vind ik ze erg toegankelijk.” Thema-gericht onderwijs LanguageOne werkt sinds enige tijd met een vernieuwd lesprogramma dat ontwikkeld is vanuit de filosofie van het International Baccalaureate ® (IB). De lessen Nederlands behandelen binnen een aantal weken een bepaald thema dat weer aansluit bij de thema’s binnen het IB. “Prettig”, vindt Marieke, “ik zie dat de manier van werken goed aansluit bij het onderwijs dat onze kinderen gewend zijn, namelijk thema-gestuurd. Onze dochter Mickey in groep 2 was recent bezig met het thema ‘Leven in de stad’ en het verkennen van diverse plekken in een stad en wat je er zoal kan doen, bijvoorbeeld picknicken. Daantje en Juul hebben geleerd te debatteren en een mening te vormen. Mooi is dat de actualiteit erbij wordt gehaald, zoals laatst over de klimaatspijbelaars.” Next stop Familie Gille kijkt alweer uit naar de volgende bestemming. Komende zomer laten zij Singapore achter zich en verhuizen zij naar Japan. Marieke besluit vastberaden: “Nederlandse les blijft voor ons gezin een vanzelfsprekendheid. Daarom oriënteren wij ons nu al weer op het aanbod Nederlandse taal en cultuur in onze nieuwe woonplaats Tokyo.”
  International School Utrecht werkt met LanguageOne taalprogramma Nederlands
  07 maart 2019
  Met gepaste trots melden wij dat het gedigitaliseerde LanguageOne lesprogramma als pilot gebruikt wordt op de International School Utrecht, als eerste IB school in Nederland geselecteerd om met het LanguageOne lesprogramma aan de slag te gaan. Lees hier meer over de eerste ervaringen. Het LanguageOne VO-programma Het vernieuwde LanguageOne VO-programma is een lesprogramma Nederlands voor leerjaar 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs. Het programma is ontwikkeld vanuit de filosofie van het International Baccalaureate ® (IB) en voldoet zowel aan de MYP-standaarden als aan de NTC-leerlijn die recent is ontwikkeld door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Met ingang van januari 2019 biedt LanguageOne dit programma aan op het digitale leerplatform Itslearning. Hiermee kunnen leerlingen op een eigentijdse manier in de klas, thuis of waar dan ook aan de slag met de Nederlandse taal. Het vernieuwde eigen lesprogramma Nederlandse taal en cultuur dat LanguageOne met succes binnen haar eigen scholen toepast, wordt sinds begin 2019 ook aangeboden aan internationale scholen in Nederland en daarbuiten en Nederlandse taal- en cultuurscholen wereldwijd.   Vragen over het LanguageOne lesprogramma of interesse in een demo? Wij brengen uw wensen graag met u in kaart! Neem contact op via info@languageone.nl  
  Schoollocaties
  Over LanguageOne
 • U verhuist binnenkort met uw gezin naar het buitenland of u woont al enige tijd met uw gezin in een ander land dan uw thuisland. U komt dan voor belangrijke keuzes te staan als het gaat om het onderwijs voor uw kind. LanguageOne is uw partner voor Nederlands onderwijs in het buitenland.

  Meer informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland? Lees verder…