Gratis proeflicentie LanguageOne lesprogramma

LanguageOne heeft besloten (internationale) scholen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. We bieden GRATIS proeflicenties van 8 weken voor het gebruik van het gedigitaliseerde LanguageOne Lesprogramma.

Wereldwijd sluiten steeds meer scholen noodgedwongen hun deuren. In de afgelopen weken hebben de scholen van
LanguageOne de lessen desondanks kunnen voortzetten via onderwijs op afstand in digitale klassen. Hiermee slagen we erin de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Werkt u in het onderwijs en wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Henk Zwart via info@languageone.org