Voorlichtingsbijeenkomsten over tweetaligheid

LanguageOne organiseerde eind januari 2016 diverse bijeenkomsten rond het thema Tweetaligheid, voor zowel ouders als leerkrachten. Op onze partnerscholen GEMS World Academy in Dubai en Raha International School in Abu Dhabi, gaf Eowyn Crisfield, onze specialist in tweetaligheid, inspirerende presentaties voor ruim 100 ouders over het opvoeden van tweetalige kinderen.

Geert Simons, locatieleider LanguageOne Dubai:

“Ouders gaven aan na de sessie meer inzicht te hebben in hun eigen rol in de ontwikkeling van tweetaligheid bij hun kinderen en voldoende input om een start te maken met een zgn. ‘family language plan’.”

Zowel in Dubai als in Abu Dhabi stonden ook bijeenkomsten specifiek voor leerkrachten op het programma. Henk Zwart, locatieleider LanguageOne Abu Dhabi: “Zowel onze eigen LanguageOne leerkrachten als die van GEMS en Raha woonden een sessie bij, waarin Eowyn Crisfield de voordelen en uitdagingen van tweetaligheid bij kinderen ter sprake bracht, en vooral hoe wij als docenten meertalige kinderen in de klas beter kunnen ondersteunen.”

Gezien de positieve reacties van ouders en overige belangstellenden zal LanguageOne in de loop van het jaar meerdere soortgelijke bijeenkomsten organiseren.

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands